Prof. MUDr. Michal Brozman, DrSc. plastický chirurg

ponúka služby z oblasti plastickej a estetickej chirurgie
v spolupráci s dermatovenerológom:

Kde:

1) Bratislava

Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie – Poliklinika Karlova Ves
II. poschodie č. d. 215
Líščie údolie č.57, Bratislava

KONTAKT (informácie - objednávky):
02/ 602 64 282, 0903 644 647, 0905 342 304, 0915 517 536

2) Poprad

Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie,
Okružná 18, Poprad

KONTAKT (informácie - objednávky):
052/ 772 50 79, 0903 644 647, 0907 912 585